You are hereBlogs

Blogs


Dessertbuffet FK Barbecue

Op de jaarlijkse barbecue (7/11/2011) van de overkoepelende studentenvereniging van de Universiteit Gent (FK) zorgde Dorizon Doenja vzw voor een dessertbuffet ten voordele van ons project in Bassodawish - Tanzania.

Ondanks de overdaad aan vlees, waardoor heel wat jongeren niet meer tot de dessert kwamen, heeft dit evenement € 166 opgebracht. 

Bedankt FK, bedankt dessertmakers en bdankt desserteters ! 

Dossier Aanvraag voor Projectrekening bij Koning Boudewijnstichting is binnen !!!

Na heel veel overleg, geschrijf, opzoekwerk hebben we gistren ons dossier voor een erkenning door de Konign Boudewijnstichting doorgestuurd... nu is het hopen op een positief resultaat zodat we er in 2012 ten volle kunnen tegenaan gaan.

Toekomstplannen en kosten... er staat heel wat te doen !!!

Vandaag kregen we een mail uit Bassodawish met een overzicht van de plannen en bijhorende kosten voor de komende jaren. Er staat heel wat op stapel: een internaat voor meisjes, een chemie/bio/fysica-lokaal, extra klaslokalen, leraarswoningen, administratief gebouw, ...

Het zal er de komende maanden / jaren op aan komen om hier voor de volle 100% voor te gaan en vele centjes bijeen te brengen! Ook een extra stimulans om werk te maken van onze erkenning door de Koning Boudewijnstichting...

Let's go for it.

Voorbeeldje:

 

Vernieuwde ploeg...

De afgelopen maanden hebben we behoorlijk wat tijd en energie gestoken in het samenbrengen van de initiatieven "Water voor Endallah" en "Educatie voor Tanzania".

Als resultaat is er een vernieuwde en uitgebreide actieve ploeg: ook Marc Nuytten & Marleen Vandommele zetten zich ten volle achter dit initiatief.

Helaas hebben Gerti en Erik Maes om persoonlijke redenen afgehaakt. We danken Erik en Gerti echter voor alles wat ze de afgelopen jaren voor Tanzania gedaan hebben, zonder hen waren ook wij nooit naar daar geweest.

Geschenkenbeurs, Kaartjes en Kalenderverkoop

De Oxfam Geschenkenbeurs (december 2010), de kaartjes en kalenderverkoop hebben ook dit jaar een aardig bedragje opgebracht.

Bedankt aan iedereen die ons steunde !